john deere mía nạp

  • nóng
    4WD mía nạp

    4WD mía nạp

    Đồng thời chúng tôi sử dụng Pro / E ba chiều, Master-cam mô phỏng ảo, phần tử hữu hạn phân tích và phương pháp công nghệ hiện đại khác để thiết kế nó. Chúng tôi đã chi tiêu hơn một năm về thiết kế và thử nghiệm HY-9600 Mía Loader. HY-9600 Mía Loader sẵn cho lực kéo, cướp, vận chuyển, bốc xếp, các hoạt động khác và nó chủ yếu sử dụng trong trang trại, nông trại thu hoạch chuyển nhượng. Qua kiểm tra thời gian dài hoạt động của HY-9600 Mía Loader là tốt hơn so với các máy tương tự. HY-9600 Mía Loader là một bộ nạp đặc biệt với sức mạnh rất cao, hiệu quả và ổn định.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật